Foredrag

Foredrag, samtaler og forelæsninger

 

 

Konservatisme i Danmark

 

 

 • 5.11.2018- samtale i Københavns Nærradio: Gud, Livet og Menneskene

 

 • 11.10.2018 Foredrag Dansk-russisk Forening i Odense, "Dannevirke" Soldaterhjem "Thor Lange: En dansk konsul og forfatter i Zarrusland".

 

 • 10.9.2018 Foredrag Den russisk-orthodoxe Kirke i København (Bredgade)/Det russiske Kulturcenter "Thor Lange – en dansker i Rusland på kejserinde Maria Feodorovnas Tid".

 

 • 14. maj 2018 "Frederik Paludan-Müller og den kulturelle Konservatisme" dobbeltforedrag med Johnny Lindholm på Dansk Bibel-Institut .

 

 • 7.5.2018 - "Konservative forfattere og Thor Langes brug af ordet 'byzantinsk'" foredrag Den danske Nationalkomité for Byzantinske Studier.

 

 • 25.04.2017 - "Konservatisme og Kulturkamp" foredrag Den konservative vælgerforening på Frederiksberg, OK-Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg

 

 • 9.3.2018 - forelæsning Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, "Gud, Livet og Menneskene".

 

 • 15.2.2018 - foredrag Academicum Catholicum, "Thor Lange mellem åndskamp i Danmark og dansk-russiske Forbindelser".

 

 • 6.9.2017 - foredrag Københavns unge Konservative, om "Projektet Konservative i Danmark og bogen Gud, Livet og

Menneskene".

 

 • 18.5. 2017 - foredrag Bethesdas Boghandel om min bogs (Gud, Livet og Menneskene) emne, arrangeret af boghandelen

og mig

 

 • 14.5.2017 - foredrag På engelsk om min bog i den rumænsk-orthodoxe menighed i Ordrup

 

 • 7.5.2017 - foredrag Vartov om mit projekt Konservatisme i Danmark og om bogen Gud, Livet og Menneskene, som

forlaget Munch og Lorenzen på denne dag offentliggjorde. Arrangeret af forlaget

 

 • 9.2.2017 - forelæsning Om Konservatisme i Danmark, kulturelt og politisk, på Folkeuniversitetet i Faaborg

 

 

 • 20.11.2016 - foredrag Sct. Andreas Kirke i Ordrup. Mindre foredrag på baggrund af “The Danish Experience, from the Last

Third of the 19th Century to the Present: Cultural Struggle and Conservatism”

 

 

 • 14. 11.2016 -foredrag talte jeg ved et international symposium på Det orthodoxe theologiske Fakultet, Babeş-Bolyai–

Universitetet i Cluj-Napoca, Rumænien, om “The Danish Experience, from the Last Third of the 19th

Century to the Present: Cultural Struggle and Conservatism”. Indlægget blev efterfølgende trykt.

 

 • 15.9.2016 - foredrag om ”De konservative i Kulturkampen” for de ældste årgange på Virum Gymnasium

 

 

 • 25.8.2016 - samtale i Københavns Nærradio: Teologerne Martensen, Rørdam og Ussing

 

 • 21.8.2016 - foredrag i Johannes Jørgensen-Selskabet om Johannes Jørgensen og de klassiske konservative

 

 • 12.5.2016 - foredrag i Bethesdas Boghandel med titlen “Kristendom og Konservatisme”

 

 • 23.4.2016 - foredrag for “politikerspirer” i Liberal Alliance om konservatisme

 

 • 7.4.2016 - samtale i Københavns Nærradio: Konservatisme og Kristendom

 

 • 15.9.2015 - foredrag på Folkeuniversitetet i Slagelse om Konservatisme og Kulturkamp

 

 • 17.7.2015 - radiodebat Mads Holgers Svanesang i Radio 24/7

 

 • 21.2.2015 - foredrag om “Kristendom og Konservatisme” ved Årsskriftet Critiques Årskonference: Kultur, Fornuft og

Kristendom på Aarhus Universitet. Udover mig talte lektor, ph.d. Søren Hviid Pedersen om den især

nationale kultur, og filosof Kai Sørlander om fornuften. Mit tema var kristendommen som

overordnet udgangspunkt for konservatismen. Dermed var konferencen en præsentation af tre

forskellige veje for konservatismen

 

 • 1.12.2014 - foredrag på Dansk Bibel-Institut: “Konservatismens kamp mod Radikalismen”

 

 • 17.11.2014 - foredrag om Konservatisme i Egedal Kirke

 

 • 15.6.2014 - radiodebat i “Skriftestolen” på Radio 24/7 ved Mads Holger om konservatisme i dansk kulturliv

 

 • 5.7.2014 - Oplæg, dvs. foredrag om konservatisme for unge konservative på Lungholm Gods

 

 • 4.5.2014 - foredrag på engelsk om kulturkamp i rumænsk-orthodox menighed i Sankt Andreas Kirke i Ordrup

 

 • 27.9. 2011- foredrag hos Konservativ Ungdom i Stor-Århus “Konservatismen og Kongedømmet”

 

 • 1.9.2011 - foredrag om kulturkampen i Sankt Pauls Kirke i København

 

 • 26.5.2011 - foredrag i Academicum Catholicum: “Helvedfjender”, om kristendom og konservatisme, Johannes Jørgensens

svar på angreb på kristendommen

 

Historieskrivningens historie og teori

 

 • 15.5.2009 - foredrag på Symposium om Vikinger i Odense – Syddansk Universitet: “Steenstrup og Vikingerne”

 

 • 3.11.2008 - foredrag på Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet: “Hvad er en kilde?”

 

 • 26.5.2008 - foredrag på Københavns Universitet, Middelaldercentret: “ Johannes Steenstrup og Middelalderen”

 

 • 4.5.2007 - foredrag i Egedal Kirke: “Åndskampen i Historieskrivningen”

 

 • 4.10.2007 - foredrag i Studentermenigheden: “Åndskampen i Historieforskningen”

 

 • 31.1.2007 - foredrag i Den danske nationalkomité for Byzantinske Studier: “Hvad er en kilde?”

 

 • 3.4.2006 - foredrag på Taastrup Bibliotek: “Historiens Dom”. For et publikum uden særlige forudsætninger, brugen af

konkrete eksempler var derfor af særlig vigtighed.

 

 • 21.4.2005 - foredrag på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle: “Historiens Dom”. For et publikum uden særlige

forudsætninger, brugen af konkrete eksempler var derfor af særlig vigtighed.

 

 • 28.4.2004 - foredrag ved Seminaret Strukturel Dialektik, forår 2004 Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

”Den nationale holdning i Danmark i det 19. århundrede, eksemplificeret ved historikeren Johannes

Steenstrup”

 

 • 12.9.2003 - indlednings-

foredrag til disputats: ”Fokus på historieskrivningens historie gennem Johannes Steenstrup

(1844- 1935)”

 

 • 10.12.2001 - foredrag på Ole Rømer-Museet: “Johannes Steenstrup og forskellige former for Viden”

 

 • 8.11.2000 - oplæg på Københavns Universitet, Det humanistiske Fakultet, Institut for Historie: Oplæg om Johannes

Steenstrup med diskussion

 

 • 24.6.2000 - foredrag på konference om Plutarch, Sage and Emperor: Plutarch and Trajan, arrangeret af det internationale

Plutarchsamfund, i Chapel Hill, North Carolina: “Do Contexts Matter”

 

 • 18.3.1999 - lille tale på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet om Johannes Steenstrups kritik af Axel Olrik

 

 • 7.2.1998 - foredrag ”Historikeren og det Religiøse” på konference arrangeret af Netværk for historiografi og Historieteori.

 

 

Det byzantinske Rige

 

 • 29.3.2017 - foredrag i Den dansk Nationalkomité for Byzantinske Studier: “Kirkefædre, Kejsere og Konciler”

 

 • 23.1.2017 - foredrag i Forum for Patristik, på Københavns Universitet: “Kirkefædre, Kejsere og Konciler”

 

 • 8.12.2016 - samtale i Københavns Nærradio om Byzans

 

 • 2.2.2016 - forelæsning om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

– 1.3.2016

 

 • 27.1.2014 - foredrag i Den danske Nationalkomité for Byzantinske Studier om de byzantinske studiers historie

 

 • 10.4.2013 - forelæsning på Folkeuniversitetet i Roskilde om Det byzantinske Rige

 

 • 23.10.2013 - foredrag om Konstantin og Eusebios på engelsk, i Sankt Andreas Kirke i Ordrup, det rumænsk-orthodoxe

bispedømme i Norden

 

 • 24.10.2013– 21.11.2013 - forelæsning om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

 

 • 7.2.2013 - foredrag i Academicum Catholicum: “Spanien og Tridentinerkoncilet”

 

 • 22.9.2012 - foredrag om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle.

 

 • 3.11.2011– 1.12.2011 - forelæsning om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

 

 • 10.5.2011 - foredrag i Hundige Kirke om Det byzantinske Rige

 

 • 30.11.2011 - foredrag i Tulstrup ved Ry, sognegård om Det byzantinske Rige

 

 • 10.12.2009 - foredrag i Academicum Catholicum: “Byzans historie fra Konstantin den Store til Konstantin den Ellevte”

 

 • 26.3.2009 - foredrag i Byzanskomiteen: “Byzans i Danmark”

 

 • 16.6.2008 - foredrag i Syv Sognegård, Viby Sjælland, DOF-Ramsø Aftenskole “Det byzantinske Rige”. Dette var et foredrag

for et ældre publikum uden særlige forudsætninger

 

 • 1.11.2007– 29.11.2007 - forelæsning om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fire undervisningsgange,

en femte ved Jens Fleischer)

 

 • 14.12.2001 - foredrag om Byzans på kursusstedet Netværkstedet

Alexander den Store

 

 • 14.12.2001 - foredrag om Byzans på kursusstedet Netværkstedet

 

 • 7.11.2001–5.12.2001 - forelæsning om Alexander den Store på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

 

 • 9.2.1998 - foredrag ”Alexander, Rom og Paven!” i Dansk-Italiensk Forening om mit fem måneders ophold i Rom

 • 11.3.1997 Ph.d.-forelæsning om ”Alexander den Store”

 

 • 29.11.1994 - Foredrag I oldtidssektionen på Københavns Universitet, Institut for Historie, om den antikke biografi.

 

 • 14.10.1994 - foredrag ved konference om Makedonien på Hellenic College, Brookline U.S.A. om Alexander den Store

 

Varia

 

 • 1. 5. 2018. - "The Great Union of 1. December 1918 reflected in the Danish Media" indlæg på symposium "The Centennial of the Great Union and the Place of Romanians in Europe" Oslo

 

 • 27.5.2017 - foredrag på internationalt symposium i Oslo, Medallions of Faith in the Communist Prisons. Witnesses of Faith

in the Communist Prisons Sweat, Blood, Torments, Crowns of Martyrdom, arrangeret af Det

rumænsk-orthodoxe Bispedømme i Norden: “The Persecutions of Christians”

 

 • 15.2.2002 - foredrag i Netværkstedet om mine erfaringer med videnskabelige ansøgninger

 

 • 24.3.1999 - gæste-forelæsning på Syddansk Universitet om “Hayton og Korstogstanken”

 

 • 21.1.1999 - foredrag Lysbilledforedrag om Israel i Johanneskirken i Greve

 

 

 

 

Copyright 2017 @ All Rights Reserved

JON A.P. GISSEL

 

Drivkraften i mit liv har været en stærk interesse for historien forbundet med en stadig tilknytning til den kristne tro. Ledetråden i min forskning har været et ønske om retfærdighed og om at kunne se de forskellige muligheder i en historisk situation.

Johannes Steenstrup:

Den sande Historiker med udpræget Ejendommelighed drives uvilkaarligt hen til et bestemt Emne i Kraft af en Beslægtethed i Aanden.