Foredrag

Foredrag, samtaler og forelæsningerUniversitetsforelæsninger/undervisning i Retshistorie


 • 26. 03. og 22. 04  2023 - Syddansk Universitet, Odense, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institu

Konservatisme i Danmark

 

 


 • 6. 05. 2019 - samtale i Københavns Nærradio: Rusland under Zarerne.


 • 5.11.2018- samtale        i Københavns Nærradio: Gud, Livet og Menneskene

 

 • 11.10.2018 Foredrag Dansk-russisk Forening i Odense, "Dannevirke" Soldaterhjem "Thor Lange: En dansk konsul og forfatter i Zarrusland".

 

 • 10.9.2018 Foredrag Den russisk-orthodoxe Kirke i København (Bredgade)/Det russiske Kulturcenter "Thor Lange – en dansker i Rusland på kejserinde Maria Feodorovnas Tid".

 

 • 14. maj 2018 "Frederik Paludan-Müller og den kulturelle Konservatisme" dobbeltforedrag med Johnny Lindholm på Dansk Bibel-Institut .

 

 • 7.5.2018 - "Konservative forfattere og Thor Langes brug af ordet 'byzantinsk'" foredrag Den danske Nationalkomité for Byzantinske Studier.

 

 • 25.04.2017 - "Konservatisme og Kulturkamp" foredrag Den konservative vælgerforening på Frederiksberg, OK-Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg

 

 • 9.3.2018 - forelæsning Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, "Gud, Livet og     Menneskene".

 

 • 15.2.2018 - foredrag Academicum Catholicum, "Thor Lange mellem åndskamp i Danmark og dansk-russiske Forbindelser".

 

   

  • 6.9.2017 -    foredrag       Københavns unge Konservative, om "Projektet Konservative i Danmark og bogen  Gud, Livet og

        

    Menneskene".

   

  • 18.5. 2017   - foredrag                       Bethesdas   Boghandel om min bogs (Gud, Livet og Menneskene) emne, arrangeret af 

                                                              boghandelen   og mig

   

  • 14.5.2017 - foredrag       På engelsk om min bog i den rumænsk-orthodoxe menighed i Ordrup

   

  • 7.5.2017  - foredrag        Vartov om mit projekt Konservatisme i Danmark og om bogen Gud, Livet og Menneskene, som

                                                       forlaget Munch og Lorenzen på denne dag offentliggjorde. Arrangeret af forlaget

   

  • 9.2.2017 - forelæsning    Om Konservatisme i Danmark, kulturelt og politisk, på Folkeuniversitetet i Faaborg

   

   

  • 20.11.2016 - foredrag     Sct. Andreas Kirke i Ordrup. Mindre foredrag på baggrund af “The Danish Experience, from the Last

                                                       Third of the 19th Century to the Present: Cultural Struggle and Conservatism”

   

   

  • 14. 11.2016 -foredrag     talte jeg ved et international symposium på Det orthodoxe theologiske Fakultet, Babeş-Bolyai–

                                                       Universitetet i Cluj-Napoca, Rumænien, om “The Danish Experience, from the Last Third of the 19th

                                                       Century to the Present: Cultural Struggle and Conservatism”. Indlægget blev efterfølgende trykt.

   

  • 15.9.2016 - foredrag       om ”De konservative i Kulturkampen” for de ældste årgange på Virum Gymnasium

   

   

  • 25.8.2016 - samtale        i Københavns Nærradio: Teologerne Martensen, Rørdam og Ussing

   

  • 21.8.2016 - foredrag      i Johannes Jørgensen-Selskabet om Johannes Jørgensen og de klassiske konservative

   

  • 12.5.2016 - foredrag      i Bethesdas Boghandel med titlen “Kristendom og Konservatisme”

   

  • 23.4.2016 - foredrag     for “politikerspirer” i Liberal Alliance om konservatisme

   

  • 7.4.2016 - samtale        i Københavns Nærradio: Konservatisme og Kristendom

   

  • 15.9.2015 - foredrag     på Folkeuniversitetet i Slagelse om Konservatisme og Kulturkamp

   

  • 17.7.2015 - radiodebat  Mads Holgers Svanesang i Radio 24/7

   

  • 21.2.2015 - foredrag       om “Kristendom og Konservatisme” ved Årsskriftet Critiques Årskonference: Kultur, Fornuft og

                                                       Kristendom på Aarhus Universitet. Udover mig talte lektor, ph.d. Søren Hviid Pedersen om den især         

                                                       nationale kultur, og filosof Kai Sørlander om fornuften. Mit tema var kristendommen som                   

                                                       overordnet udgangspunkt for konservatismen. Dermed var konferencen en præsentation af tre   

                                                       forskellige veje for konservatismen

   

  • 1.12.2014 - foredrag       på Dansk Bibel-Institut: “Konservatismens kamp mod Radikalismen”

   

  • 17.11.2014 - foredrag     om Konservatisme i Egedal Kirke

   

  • 15.6.2014 - radiodebat  i “Skriftestolen” på Radio 24/7 ved Mads Holger om konservatisme i dansk kulturliv

   

  •  5.7.2014 - Oplæg, dvs. foredrag   om konservatisme for unge konservative på Lungholm Gods

   

  • 4.5.2014 - foredrag         på engelsk om kulturkamp i rumænsk-orthodox menighed i Sankt Andreas Kirke i Ordrup

   

  • 27.9. 2011- foredrag      hos Konservativ Ungdom i Stor-Århus “Konservatismen og Kongedømmet”

   

  • 1.9.2011 - foredrag        om kulturkampen i Sankt Pauls Kirke i København

   

  • 26.5.2011 - foredrag      i Academicum Catholicum: “Helvedfjender”, om kristendom og konservatisme, Johannes Jørgensens

                                                      svar på angreb på kristendommen

   

   

  Historieskrivningens historie og teori

   

  • 15.5.2009 - foredrag      på Symposium om Vikinger i Odense – Syddansk Universitet: “Steenstrup og Vikingerne”

   

  • 3.11.2008 - foredrag      på Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet: “Hvad er en kilde?”

   

  • 26.5.2008  - foredrag     på Københavns Universitet, Middelaldercentret: “ Johannes Steenstrup og Middelalderen”

   

  • 4.5.2007 - foredrag         i Egedal Kirke: “Åndskampen i Historieskrivningen”

   

  • 4.10.2007 - foredrag        i Studentermenigheden: “Åndskampen i Historieforskningen”

   

  • 31.1.2007 - foredrag       i Den danske nationalkomité for Byzantinske Studier: “Hvad er en kilde?”

   

  • 3.4.2006 - foredrag         på Taastrup Bibliotek: “Historiens Dom”. For et publikum uden særlige forudsætninger, brugen af   

                                                       konkrete eksempler var derfor af særlig vigtighed. 

   

  • 21.4.2005 - foredrag      på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle: “Historiens Dom”. For et publikum uden særlige

                                                      forudsætninger, brugen af konkrete eksempler var derfor af særlig vigtighed.

   

  • 28.4.2004 - foredrag      ved Seminaret Strukturel Dialektik, forår 2004 Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet     

                                                       ”Den nationale holdning i Danmark i det 19. århundrede, eksemplificeret ved historikeren Johannes         

                                                         Steenstrup” 

   

  • 12.9.2003 - indlednings-

                               foredrag             til disputats: ”Fokus på historieskrivningens historie gennem Johannes Steenstrup                                                                                                                                                                       

                                                            (1844- 1935)” 

   

  • 10.12.2001 - foredrag       på Ole Rømer-Museet: “Johannes Steenstrup og forskellige former for Viden”

   

  • 8.11.2000 - oplæg            på Københavns Universitet, Det humanistiske Fakultet, Institut for Historie: Oplæg om Johannes   

                                                        Steenstrup med diskussion

   

  • 24.6.2000 - foredrag    på konference om Plutarch, Sage and Emperor: Plutarch and Trajan, arrangeret af det internationale

                                                    Plutarchsamfund, i Chapel Hill, North Carolina: “Do Contexts Matter”

   

  • 18.3.1999 - lille tale     på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet om Johannes Steenstrups kritik af Axel Olrik

   

  • 7.2.1998  - foredrag    ”Historikeren og det Religiøse” på konference arrangeret af Netværk for historiografi og Historieteori.

   

   

  Det byzantinske Rige

   


  • 17. november 2022: Foredrag om "Hagia Sophia" i Vor Frelsers Kirke, Horsens.


  • 16. november 2022: Foredrag om "Hagia Sophia" i Sønderbro Kirke, Horsens.


  • 15. november 2022: Foredrag om "Hagia Sophia" i Klosterkirken, Horsens.


  • 13. oktober 2022: Foredrag om "Hagia Sophia" i Tyrsted/Uth Kirke (Tyrsted Sogn), Horsens.


  • 12. oktober 2022: Foredrag om "Hagia Sophia" i Lundum/Hansted Kirke, Horsens.


  • 11. oktober 2022: Foredrag om "Hagia Sophia" i Torsted Kirke, Horsens.


  • 22.9.2022 - foredrag i Nathanael Kirke om "Hagia Sophia"


  • 14.9.2022 - foredrag i Tranebjerg Sognegård, Samsø, om Hagia Sophia


  • 23.8.2022 - foredrag i Emdrup Kirke om Hagia Sophia.


  • 7.4.2022 foredrag i Glostrup Kirke: "Hagia Sophia"


  • 19.12. 2021 foredrag i den russiske kirke i Bredgade: "Hagia Sophia"


  • 24. 11. 2021 foredrag i Sengeløse Sognegård: "Hagia Sophia".


  • 9. 10. 2021  foredrag i Academicum Catholicum, Jagtvej 183: "Hagia Sophia".


  • 1. 09. 2021  foredrag i Korsvejskirken på Amager: "Hagia Sophia".


  • 27.1.2020 - Foredrag i Forum for Patristik med titlen "Johannes Chrysostomos - den store byzantinske prædikant og den hellige Skrift".


  • 29.3.2017 - foredrag      i Den dansk Nationalkomité for Byzantinske Studier: “Kirkefædre, Kejsere og Konciler”

   

  • 23.1.2017 - foredrag     i Forum for Patristik, på Københavns Universitet: “Kirkefædre, Kejsere og Konciler”

   

  • 8.12.2016 - samtale      i Københavns Nærradio om Byzans

   

  • 2.2.2016  - forelæsning    om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

          – 1.3.2016

   

  • 27.1.2014  - foredrag    i Den danske Nationalkomité for Byzantinske Studier om de byzantinske studiers historie

   

  • 10.4.2013 - forelæsning   på Folkeuniversitetet i Roskilde om Det byzantinske Rige

   

  • 23.10.2013 - foredrag     om Konstantin og Eusebios på engelsk, i Sankt Andreas Kirke i Ordrup, det rumænsk-orthodoxe       

                                                        bispedømme i Norden

   

  • 24.10.2013– 21.11.2013 - forelæsning  om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

   

  • 7.2.2013  - foredrag    i Academicum Catholicum: “Spanien og Tridentinerkoncilet”

   

  • 22.9.2012 - foredrag    om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle.

   

  • 3.11.2011– 1.12.2011 - forelæsning   om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

   

  • 10.5.2011 - foredrag    i Hundige Kirke om Det byzantinske Rige

   

  • 30.11.2011 - foredrag   i Tulstrup ved Ry, sognegård om Det byzantinske Rige

   

  • 10.12.2009 - foredrag   i Academicum Catholicum: “Byzans historie fra Konstantin den Store til Konstantin den Ellevte”

   

  • 26.3.2009 -  foredrag    i Byzanskomiteen: “Byzans i Danmark”

   

  • 16.6.2008 - foredrag      i Syv Sognegård, Viby Sjælland, DOF-Ramsø Aftenskole “Det byzantinske Rige”. Dette var et foredrag     

                                                      for et ældre publikum uden særlige forudsætninger

   

  • 1.11.2007–  29.11.2007  - forelæsning    om Det byzantinske Rige på Folkeuniversitetet i København (fire undervisningsgange,

                                                                                   en femte ved Jens Fleischer)

   

  • 14.12.2001 - foredrag   om Byzans på kursusstedet Netværkstedet
  • 28. 01.1998, Byzantinske minder i Tyrkiet,  i Sengeløse,

   

  Alexander den Store

   

  • 14.12.2001 - foredrag   om Byzans på kursusstedet Netværkstedet

   

  • 7.11.2001–5.12.2001 - forelæsning   om Alexander den Store på Folkeuniversitetet i København (fem undervisningsgange)

   

  • 9.2.1998 - foredrag  ”Alexander, Rom og Paven!” i Dansk-Italiensk Forening om mit fem måneders ophold i Rom

                                              

  • 11.3.1997 Ph.d.-forelæsning   om ”Alexander den Store”

   

  • 29.11.1994  -  Foredrag     I oldtidssektionen på Københavns Universitet, Institut for Historie, om den antikke biografi.

   

  • 14.10.1994 - foredrag       ved konference om Makedonien på Hellenic College, Brookline U.S.A. om Alexander den Store

   

  Varia

   

  • 16.11.2019 - Foredrag i Assing Møllebycenter, Dansk Folkepartis Ungdom: "Kulturkampen i Danmark".

  • 13.05 2019 - samtale i Københavns Nærradio: Sovietunionen og de Kristne

  • 6. 05. 2019 - samtale i Københavns Nærradio: Rusland under Zarerne.

  • 1. 5. 2018.  - "The Great Union of 1. December 1918 reflected in the Danish Media" indlæg på symposium "The Centennial of the Great Union and the Place of Romanians in Europe" Oslo


  • 5.10. 2017- samtale i Københavns Nærradio: "Churchill and Chamberlain"

   

  • 27.5.2017 - foredrag på internationalt symposium i Oslo, Medallions of Faith in the Communist Prisons. Witnesses of Faith

                                                     in the Communist Prisons Sweat, Blood, Torments, Crowns of Martyrdom, arrangeret af Det   

                                                     rumænsk-orthodoxe Bispedømme i Norden: “The Persecutions of Christians”

   

  • 15.2.2002 - foredrag     i Netværkstedet om mine erfaringer med videnskabelige ansøgninger

   

  • 24.3.1999 - gæste-forelæsning      på Syddansk Universitet om “Hayton og Korstogstanken”

   

  • 21.1.1999 - foredrag       Lysbilledforedrag om Israel i Johanneskirken i Greve