Publikationer

Litterære ArbejderBøger


 • Gud, Livet og Menneskene, Aarhus 2017.


 • Konservatisme og Kulturkamp, Aarhus 2014.


 • Johannes Steenstrup: Historiografiske og Historieteoretiske Skrifter ved Jon A.P. Gissel udgivet for Selskabet til Udgivelse af Kilder til dansk Historie 2006. De udgivne tekster handler om historieskrivningens historie og principielle spørgsmål for opfattelsen af historien.


 • Den indtrængende Forstaaelse. Johannes Steenstrups historiesyn, København 2003, 464 sider (bog, disputats). En række principielle spørgsmål vedrørende historisk forskning er her taget op til behandling ud fra Steenstrups forfatterskab, og Henrik Scharling er inddraget som konservativ akademiker.

Artikler på Dansk


 • ”Holdning og nuancer i 1800-tallets danske Kulturkamp”Årsskriftet Critique2021, s. 85-113

 • "De orthodoxe Kirkers Trosliv" Moderne ortodokse Kirker, Emil Hilton Saggau (red.), 2021,s. 167-214.

 • 'Ethvert Sprog stræber efter Velklang' Johannes Steenstrup og det danske Sprog" Budstikken 2018, s. 11-22.


 • "Koncilierne og Kejserne" Patristik 19 (2018) 34 sider  http://www.patristik.dk/Patristik19.pdf


 • "En Gnist af Din Magt" i Årsskriftet Critique 2017, s. 187-201.


 • ”Kristendommen, Kejserdømmet og Konstantinopel” Det Talende Levende Menneske, Festskrift til Karsten Fledelius, 2015, s. 88-99.  Artikler på Dansk


  • ”Fra guldhorn til guldhorn - Fem generationers arbejde med guld, sølv og ædle stene - Firmaet A. Dragsted” Historiske meddelelser om København 2015, s. 158-191.Aarhus 2014.


  • "Kristendom og Konservatisme" i Årsskriftet Critique VIII, 2015, s. 39-60.


  • ” ’Det er Gelé Alt Sammen’ - om Postmodernismen” Årsskriftet Critique 2013, s. 67-100.


  • ”Helhedens Forstaaelse” Peter Hansens litteraturhistorie, Fund og Forskning 2013, s. 267-288.


  • ”Kulturkampen i Danmark i sidste trediedel af 1800-tallet” Slægtsgården nr. 421 (dec. 1012 - jan. 2013), s. 8-11.


  • ”Konservatisme og Nationalfølelse i sidste trediedel af 1800-tallet” Årsskriftet Critique IV (2011), s. 95-127.


  • ”Johannes Steenstrup og Normannerne” Beretning fra otteogtyvende tværfaglige Vikingesymposium, red. Mette Bruus og Lars Bisgaard, 2010, s. 7-20.


  • ”Konservatismen og Kongedømmet. Især i sidste trediedel af 1800-tallet” Årsskriftet Critique II (2009) s. 41-58.


  • ”Den klassiske tradition hos konservative forfattere i Danmark i slutningen af 1800-tallet” Aigis/2 2008 29s.

  (http://www.igl.ku.dk/~aigis/2008,2/JGTradition.pdf)


  •   ”Arbejdet. Dets plads i den konservative tankegang i sidste trediedel af 1800-tallet.  Biskopperne Martensen og Monrad i debat” Kirkehistoriske Samlinger 2008 s. 119-175.


  • ”En historieteologisk syntese: Henrik Scharlings Menneskehed og Christendom og dens betydning for kritik af moderne Historieopfattelse” Historie 2006/2 s. 387-419.


  • ”Slægternes Erfaring – litteraturhistoriske værker af Julius Paludan” Semikolon 2006 s. 40-55.


  • ”Johannes Steenstrup som konservativ Historiker” Nomos 2/2 (2004) 71-101.


  • ”Fokus på historieskrivningens historie gennem Johannes Steenstrup (1844-1935)” Magasin fra Det Kongelige Bibliotek marts 2004 s. 30-36.


  • ”Saxokritikken i det 20. århundrede. Et bidrag til karakteristik af Positivismen” SEE-J Hiphil 1 [http://www.see-j.net/hiphil] (2004). Læst 9. december 2004. 12 sider.


  • ”Steenstrup – et alternativ til Erslev”, Hist 34 (2003) s. 12-14.


  • "Den nordiske linie i dansk Musik", Fortid og Nutid 1999/4 s. 281-304.


  • "Johannes Steenstrup og Kulturhistorien", Historie 1995/1 s. 81-101.


  • "Johannes Steenstrup som folkevise- og stednavneforsker", Fortid og Nutid 1993/3 s. 215-234.


  • "Johannes Steenstrup og Danmarks Riges Historie", Historisk Tidsskrift 93/1 (1993) 47-64.


  Artikler på Engelsk


  • “THE DANISH EXPERIENCE, FROM THE LAST THIRD OF THE 19TH CENTURY TO THE PRESENT: CULTURAL STRUGGLE AND CONSERVATISM” SUBBTO 61, no. 2 (2016): 43-56.


  • “Constantine the Great and Eusebius” Candela Nordului 6/2013 pp. 39-41.


  • “Johannes Steenstrup (1844-1935) and the Rhetoric of Historiography in Denmark, Hiphil 4 [http://www.see-j.net/hiphil] (2007).


  • ”Do Contexts Matter?” SEE-J Hiphil [http://www.see-j.net/hiphil] (2006).


  • "Germanicus as an Alexander figure" Classica et Mediaevalia 52 (2001) 277-301. Denne artikel handler om den romerske historiker Tacitus og hans vurdering af en bestemt historisk person.


  • "The Siege of Tyre in Curtius (IV.2-4) compared with other Sieges in Roman Historiography" Analecta Romana Instituti Danici XXVI (1999) 69-83.


  • "The Philotas Affair in Curtius' Account of Alexander (VI.7-11). A Rhetorical Analysis", Classica et Mediaevalia XLVI (1995) 215-236.


  Anmeldelser


  • Anmeldelser » Historielærer.dk, Jesper Langballe:Lov og ansvar

   Tidehvervs Forlag

   2017

   663 sider

   Noter. Historielærer.dk, anmeldelser 2022

  • Anmeldelse af Karin Hyldal Christensen: The Making of the New Martyrs of Russia, Routledge 2018, Historisk Tidsskift 119, København 2019, s. 278-280.


  • Anmeldelse af Bent Jensen: Ruslands Undergang, Gyldendal 2017, Replique 2018, s. 11-22.


  • Anmeldelse af Euseb: Konstantins Liv, oversættelse og indledning ved Jørgen Ledet Christiansen, Forlaget Anis, Aarhus 2015, i Historisk Tidsskrift 117, København 2017, s. 237-240.


  • Anmeldelse af Philip H. Pfatteicher: Journey into the Heart of God.  Living the Liturgical Year, Oxford University Press, 2013, i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke / 2017 / 01 / 44. årgang, s. 88-91.


  • Anmeldelse af Efter Georg, redigeret af Kristoffer Garne og Johan Christian Nord, 2016 http://www.emu.dk/sites/default/files/Anmeldelser%20Noter%20211%20ISSN2246-6231.pdf.


  • Anmeldelse af Lau Sander Esbensen: “Thi Livet er stærkere end Loven…”, Syddansk Universitetsforlag 2014. Replique maj 2016.


  • Anmeldelse af Adam Wagner: Danskhed i Middelalderen, Replique 2015, s. 101-5.


  • Anmeldelse af Jon Stewart (red.): Hans Lassen Martensen - Theologian, Philosopher and Social Critic, København 2012. I: Arken 2013/1, s. 43-47.


  • Anmeldelse af Helge Haystrup: Augustinstudier 11. Skriftsyn, skriftudlægning og skriftforkyndelse. I: SEE-J Hiphil 1 [http://www.see-j.net/hiphil] (2004). 6 sider.


  • Anmeldelse af Nic. Knudtzon (udg.): Professor, Dr. Ludvig Daaes erindringer og opptegnelser om sin samtid, Det norske språk- og litteraturselskap, Oslo 2003. I: Fund og Forskning 43 (2004) s. 475-481.


  • Anmeldelse af Kildeskriftsselskabets udgave af C.F. Brickas litterære Dagbog 1873-1878, København 2002. I: Fund og Forskning 42 (2003), s. 436-441.


  Kronikker


  Danske Statsministre


  • "I.C. Christensen" Flensborg Avis 13. august 2020.


  • "Lensadelen og Danmarks nyere politiske Historie"  Meddelelser fra Dansk Adelsforening, februar 2020, s. 8-13.


  • "Venstres første Konseilspræsident" Flensborg Avis 30. januar 2019.


  • "Hannibal Sehested" Flensborg Avis - onsdag den 21. februar 2018


  • "Konseilspræsident Ludvig Holstein-Holsteinborg" Meddelelser fra Dansk Adelsforening, nov. 2017, s. 40-45


  • ”Urtekræmmerens Søn” Flensborg Avis 17.7.2017.


  • ”Tage Reedtz-Thott – Grundtvigianeren i Højre” Flensborg Avis 27.3.2017.


  • ”Jacob B.S. Estrup” Flensborg Avis 15.11.2016.


  • ”Kompromis’ernes Mand: Christen Andreas Fonnesbech” Flensborg Avis 20.7.2016.


  • ”’Imødekommen og Samvirken’ Ludvig Holstein til Holsteinborg” Flensborg Avis 7.12.2015.


  • ”Stabilitet og reformer: Christian Frijs” Flensborg Avis 17.4.2015.


  • ”»Nedslagne Axene Nu Ligge!«: Ditlev Gothard Monrad” Flensborg Avis 2.2.2015.


  • ”Et Mellemspil: C.E. Rotwitt” Flensborg Avis 9. 12. 2014.


  • Parlamentarikeren og partilederen: Carl Christian Hall. Flensborg Avis, 25. 8. 2014.


  • Konseilspræsidenten der var matematiker og militær. Carl Georg Andræ. Flensborg Avis, 5. 4. 2014


  • ”Den jævne, konservative Statsminister” Flensborg Avis 20.11.2013.


  • “Den store intellektuelle blandt Danmarks Statsministre” Flensborg Avis 23.4.2013.


  • ”Opportunist eller Statsmand?” Flensborg Avis 12.11.2012.


  • ”Den første statsminister i Danmark” Flensborg Avis 30.5.2012.


  Tanker om Historie


  • ”Kommunisme i Rumænien” Danmark 21.1.2018.


  • ”Mønstereksempler på Historieskrivning” Fyens Stiftstidende 28.4.2007.


  • ”Historiens Dom” Berlingske Tidende 20.1.2007.


  • ”Kilder” Kristeligt Dagblad 17.1.2007.


  Konservatisme


  • ”En dansker møder Dostojevskij” Replique 17.5.2017.


  • ”John Boehner: En amerikansk Politiker” Kristeligt Dagblad 27.10.2015.


  • ”Konservatismen og Historien” Arken 2015/1 s. 12f.


  • ”Autoritet og Viljens Frihed” Dagbladet 4. 11. 2014.


  • “Tro, viden og den frie vilje“, kronik af Jon A.P. Gissel i Replique 27.6. 2014.


  • “Tabernes historie“, interview af Mikael Jalving i Jyllands-Posten d. 20/6.


  • ”Henrik Scharling - en dansk teolog i kulturkampen” Kristeligt Dagblad 16. 6. 2014.


  • ”Hvad er Konservatisme?” Berlingske 14. 6. 2014  Debatartikler:


  • ”Naturalismen bør også kunne kritiseres” Tidehverv Marts-April 2015. 


  • Forfølgelse af kristne. Fyens Stiftstidende, 1. 9. 2014.


  • ”Danmark mellem Før og Fremtid - Nationalstatens nutidige Udfordringer” Pro Patria Nov. 2011, s. 8f.


  • 2 artikler i Nyhedsbrev for Netværk for Historieteori og Historiografi (nr. 2 og 4 1998 - debat med Michael Langkjær om historikeren og det religiøse).  ’Det er Gelé Alt Sammen’ - om Postmodernismen” Årsskriftet Critique 2013, s. 67-100.